Första städdag och arbetsdagar

Hej kolonister!

Städdag:

9  MAJ 2020, LÖR, 11:00–15:00

[UPPDATERAT] Vi kommer att ha en container. Den ät tänkt främst för trädgårdsavfall. Man får ju slänga annat skräp också, men inte elavfall, målarburkar eller tryckimpregnerat virke. Släng ej byggmaterial.

Arbetsdagar: 

23  MAJ 2020, LÖR, 11:00–15:00
4  JUNI 2020, TORS, 16:00–20:00
27  JUNI 2020, LÖR, 11:00–15:00
28 JUNI 2020, SÖN, 11:00–15:00

Vi ses!

Styrelsen (via Oliver)