Historik

Historien om vår förening startade i juni 1919. Drygt ett år senare blev de första lotterna utstakade och redan påföljande dag var odlingsarbetet igång. Våren 22 maj 1921 invigdes kolonin officiellt med en stor välbesökt fest.

Lundby Koloniträdgårdar hade som mest 104 stugor. Idag har vi 52 stugor och det finns flera stugor bevarade från den tid då de första stugorna byggdes.

Läs gärna mer om Göteborgs Koloniträdgårdar på fgk’s hemsida här.