Om

Lundby koloniträdgårdar består av 51 lotter, som ligger centralt beläget på Hisingen. Kolonilotterna är på 250m² vardera och ligger längs två gångar, som löper parallellt med varandra, Syrengången och Rosengången. Stugorna köps av kolonisterna medan marken, som ägs av Göteborgs kommun, arrenderas. Till varje stuga finns vatten och avlopp framdraget.Den totala ytan är 15000m². Området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Föreningshuset, som finns i början av Rosengången, är en samlingslokal med stor altan. Samlingslokalen fungerar även som festlokal och kan hyras av Lundbykolonins medlemmar för detta ändamål.

Lundby koloniträdgårdar är en förening som sköts av en vald styrelse och ansluten till Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar (FGK). Det är huvudföreningen och arrendeansvarig för koloniområdena i Göteborg. FGK ingår i sin tur i Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar.