Rondering

Information till våra medlemmar:
Hej!
Med anledning av att trädgårdar och parkeringsplatser ska
vara iordningställda den 1 juni bjuder styrelsen in till en
gemensam promenad i området den 2 juli kl 18:00 för att se
hur fint vi har fått det och om det eventuellt är något som
behöver förbättras. Vi träffas vid föreningshuset.
Välkomna!