Rondering för att kolla på avvikelsen

Hej!
Som planerad igår kl. 18 gick vi en runda för att se om trädgårdarna och parkeringsplatserna var iordningställda. Om vi märkte någon avvikelse och ni var på plats då berättade vi för er direkt. För de andra har styrelsen skickat ett brev med ett påminnelse.
torsdags den 16:e kl. 18 träffas vi vid föreningshuset igen och verifierar att det har åtgärdats. Ni är välkomna att följa med!
PS: Det var oklart hur mycket man skulle städa i parkeringsplatserna. Det behövs inte rensa tills den metalliska stängslen. Det räcker med 15 cm bakom våra träd.